163رکورد در مدت زمان 0ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  نقاشی حروف 1 13 اردیبهشت 1393 9:7
  در این بخش کودک با استفاده از رنگ آمیزی حروف فهم جدیدی از حروف پیدا خواهد کرد و ارتباط حروف با اشکال را خواهد یافت
  شکل سازی-روز10 19 بهمن 1392 10:3
  امروز می خواهیم با استفاده از اشیا و لوازم اطراف خودمان حروف (م) (هـ) و (ی) را بکشیم
  شکل سازی-روز9 15 بهمن 1392 15:8
  امروز می خواهیم با استفاده از اشیا و لوازم اطراف خودمان حروف (ل) (ن) را بکشیم
  شکل سازی-روز8 15 بهمن 1392 15:2
  امروز می خواهیم با استفاده از اشیا و لوازم اطراف خودمان حروف (ک) (گ) را بکشیم
  شکل سازی-روز7 15 بهمن 1392 14:53
  امروز می خواهیم با استفاده از اشیا و لوازم اطراف خودمان حروف (ف) (ق) را بکشیم
  شکل سازی-روز6 15 بهمن 1392 14:45
  امروز می خواهیم با استفاده از اشیا و لوازم اطراف خودمان حروف (ع) (ع) را بکشیم
  شکل سازی-روز5 15 بهمن 1392 14:39
  امروز می خواهیم با استفاده از اشیا و لوازم اطراف خودمان حروف (ط) (ظ) را بکشیم
  شکل سازی-روز4 15 بهمن 1392 14:25
  امروز می خواهیم با استفاده از اشیا و لوازم اطراف خودمان حروف (س) (ش) (ص) (ض) را بکشیم
  شکل سازی-روز3 14 بهمن 1392 15:46
  امروز می خواهیم با استفاده از اشیا و لوازم اطراف خودمان حروف (د) (ذ) (ر) (ز) را بکشیم
  شکل سازی-روز2 12 بهمن 1392 14:40
  در این تمرین بخش دوم حروف را با استفاده از اشیا و لوازم اطراف خود بسازید
  • تعداد رکوردها : 163