آموزش و تمرين زيبانويسي براي پيش دبستاني‌ها3
شماره محصول : 122
قیمت محصول : 50,000 ریال
قیمت نهائی محصول : 40,000 ریال
وزن محصول : 200 گرم
20%
تخفیف
مشخصات
مجموعه 4 جلدی آموزش و تمرین زیبانویسی برای پیش دبستانی‌ها به صورت الگوهای مبتنی بر خط نستعلیق تحریری (خط نستعلیق، خط ملی کشور) و پرهیز از آموزش مستقیم و قواعد خوش‌نویسی در دبستان‌هاست. این مجموعه به عنوان پیش نیاز فرآیند آموزشی مجموعه ی 8 جلدی زیبا بنویسیم، بر اساس برنامه‌های موجود آموزشی در کشورهای پیشرفته تدوین شده است.
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :